Kokoontumiset siirtyneet verkkoon – Gatherings moved online

•September 7, 2020 • Leave a Comment

Julkisesti ilmoitetut lähikokoontumiset ovat toistaiseksi tauolla, ja kokoontumiset ovat siirtyneet verkkoon.


Publicly announced local events are on pause until further notice, and the gatherings have moved online.


The Last Online Supper

Uskon todelliset merkit – The True Signs of Faith

•January 10, 2017 • Comments Off on Uskon todelliset merkit – The True Signs of Faith

“Usko on Jumalan lahja. Uskon todelliset merkit ovat sisäinen puhtaus, rakkaus, rehellinen elämä ja hyvät teot. Rakkaus on lain perimmäinen tulkinta ja täyttymys. Jeesuksen mukaan rakkaus on lain täyteys. Rakkaus on kuninkaallinen käsky. Rakkaus on todellinen vapaus, joka ei kanna pelon orjuutta. Rakkaus on maailman luova henki, ihmiskunnan korkein aarre.”
– Francis David

“Faith is the gift of God. The true signs of faith are an inner purity and love and an honest life and good deeds. Love is the ultimate interpretation and completion of the law. According to Jesus love is the plenitude of the law. Love is a royal commandment. Love is the true freedom, which does not bear the bondage of fear. Love is the creative spirit of the world, the highest treasure of humankind.”
– Francis David


DavidFerenc1a


Kotimaa24: Anna-Maija Raittilan jalanjäljillä Transilvaniassa

•December 24, 2014 • Leave a Comment

“Transilvaniaa Anna-Maija Raittila luonnehti suvaitsevaisuuden kehdoksi. Se on ollut vuosisatoja kansojen, kulttuurien, kielten ja kirkkojen kohtauspaikka. Vuonna 1568 siellä annettiin maailman ensimmäinen suvaitsevaisuusasetus. Tämä johti kerettiläisinä vainottujen maahanmuuttoon. Kommunistisenkaan vallan aikana uskonnollisuus ei kadonnut kansan mielistä.

Transilvaniassa hämmästyttää kirkkojen paljous. Jo alueen pääkaupungin Clujin lentokentältä lähdettäessä muutaman kilometrin matkalla on nähtävissä kolmisenkymmentä kirkkoa: eri kieliryhmien mukaisesti ortodoksisia, kreikkalaiskatolisia, reformoituja, luterilaisia, unitaarisia ja synagogakin.

Pääosa väestöstä on ortodokseja. On myös kreikkalaiskatolisia eli uniaatteja, jotka noudattavat ortodoksista liturgista perinnettä mutta tunnustavat paavin aseman ja ovat yhteydessä roomalaiskatolisen kirkon kanssa. Kreikkalaiskatoliset kirkot olivat ainoita, jonka olivat Ceaușescun aikana suljettuina. Protestanteista pääosa on reformoituja. Luterilaiset ovat jakautuneina kielen perusteella saksalaiseen ja unkarilaiseen kirkkoon. Transilvaniassa vaikuttaa kirkkoineen myös reformaatioaikana syntynyt unitarismi, jossa ei tunnusteta kolminaisuusoppia.

– Ekumeeniset yhteydet ovat tällä hetkellä hyvät. Papit tapaavat toisiaan ja voivat saarnatakin toisensa kirkoissa. Tosin enemmistönä olevan Romanian ortodoksisen kirkon asenne voisi olla suopeampi, sanoo Brasovin unkarinkielisen luterilaisen seurakunnan juuri eläkkeelle jäänyt pappi Zsolt Raduch, hänkin Raittilan pitkäaikaisia ystäviä. On myös eri kirkkokuntiin kuuluvien avioliittoja, jotka voidaan yhdessä vihkiä.”

Koko artikkeli:

http://www.kotimaa24.fi/anna-maija-raittilan-jalanjaljilla-transilvaniassa/

 


 

 

Magyar házi áldás – Unkarilainen kodinsiunaus – Hungarian Home Blessing – Binecuvantare ungureasca pentru casa

•January 25, 2013 • Comments Off on Magyar házi áldás – Unkarilainen kodinsiunaus – Hungarian Home Blessing – Binecuvantare ungureasca pentru casa


Hol hit ott szeretet,
Hol szeretet ott béke,
Hol béke ott áldás,
Hol áldás ott Isten,
Hol Isten ott szükség nincsen.

Missä on usko, siellä on rakkaus,
Missä on rakkaus, siellä on rauha,
Missä on rauha, siellä on siunaus,
Missä on siunaus, siellä on Jumala,
Missä on Jumala, siellä ei ole mitään tarvetta.

Where there is Faith there is Love.
Where there is Love there is Peace.
Where there is Peace there is Blessing.
Where there is Blessing there is God.
Where there is God there is no Need

Unde este Credinta este si Dragoste,
Unde este Dragoste este si Pace,
Unde este Pace este si Binecuvantare,
Unde este Binecuvantare este si Dumnezeu,
Unde este Dumnezeu nu este nicio Nevoie.

Home Blessing

Tervetuloa!

•March 15, 2011 • Comments Off on Tervetuloa!

Tervetuloa Suomen unitaarien blogisivustolle!

Sivuilta löydät tietoa suomalaisesta unitarismista, sekä tietoa unitaarien tapahtumista Suomessa.

Unitarismi tarkoittaa uskoa Jumalan ykseyteen, niin kuin on varhaisimmassa juutalaiskristillisessä “uskontunnustuksessa” jota myös Jeesus tunnusti – “kuule Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi.”. Unitarismi juontaa juurensa kristinuskon varhaisimmista vaiheista, ja moni harhaoppiseksi leimattu kristitty ei hyväksynytkään uusia, hellenistisestä filosofiasta nousseita opetuksia Jumalan luonnosta. Varsinainen unitaarinen kirkko syntyi reformiliikkeenä uskonpuhdistuksen aikana ja on jatkanut toimintaansa aina niistä ajoista saakka, toimien ympäri maailmaa, erityisesti mm. Unkarissa ja Romaniassa.

Unitaarit ovat alusta saakka julistaneet Jeesuksen rakkaudensanomaa, ja sen mukaisesti toimineet uskonnon- ja omantunnonvapauden puolesta. Uskonsotien vielä roihutessa Euroopassa, unitaarinen ruhtinas Juhana Sigismund julisti Euroopan ensimmäisen modernin uskonnonvapauslain unkarilaisessa Transilvanian ruhtinaskunnassa vuonna 1568, ja ajan unitaarit kirjoittivat edistyksellisesti myös mm. naisten oikeuksista ja eriävien mielipiteiden sietämisestä toisinajattelijoiden vainoamista vastaan, myöhemmät unitaarit myös mm. demokratiasta sekä orjuuden lopettamisen puolesta. Nykyisinkin unitaarit jatkavat lähimmäisenrakkauteen, kansalaisoikeuksiin, vapauteen ja oikeudenmukaisuuteen liittyvien asioiden ajamista.

 

Vuoden 1568 Tordan maapäivät Transilvaniassa, jolloin julistettiin Euroopan ensimmäinen moderni uskonnonvapauslaki, muun Euroopan vielä kärsiessä uskonsodista.

Kuva Tordan maapäivistä selvennyksillä: